Tasarımın Gücü Kenti saracak 

4T

 Tasarımın Gücü Kenti saracak 

Kentsel tasarıma ağırlık veren projelerle kente yeni bakış açıları kazandırılacak. Yenilikçi, yaratıcı iş girişimleri desteklenecek. Çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarını, hayal güçlerini geliştirmelerinde tasarım bir yöntem olarak kullanılacak.